//script in header

Şikayet / Görüş


Sunulan hizmetler kapsamında gelen yazılı ([email protected] maili üzerinden) veya sözlü şikâyetler, gerekli olan tüm bilgiler bir araya getirilip laboratuvarın sorumluluğundaki faaliyetlerle ilgili olup olmadığının doğrulanmasından sonra, şikâyeti alan Kalite Yönetim Sistemi Sorumlusu tarafından önce “Müşteri Görüşme Formu” sonra “Müşteri Şikâyetleri Takip Çizelgesi” ne ilgili bölümler doldurularak işlenir. Gelen şikâyetler için öncelikle şikâyetlerin değerlendirilmesi yapılır.

Şikâyetler, Laboratuvar Müdürü’nün belirleyeceği şikâyete konu laboratuvar faaliyetlerinde yer almayan kişi/kişiler tarafından incelenir, giderilmesi için gerekli faaliyetler belirlenir ve uygulanır. Şikâyetin giderilmesine yönelik faaliyetlere aynı gün içerisinde karar verilir ve planlanan faaliyetle ilgili bilgi vermek üzere şikâyetçiye geri dönülür. Şikâyet değerlendirmesi bittiğinde şikâyetçiye yazılı bildirimde bulunulur.